LEVERANTÖRER

Vi på Nynäs Tak har alltid eftersträvat att arbeta med leverantörer som levererar produkter med hög kvalitet i rätt tid. Vi vill att våra leverantörer arbetar efter ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Våra leverantörer uppfyller också de krav som ställs på produkterna avseende godkännanden, tester och märkning. Nedan ser du ett urval av våra viktigaste leverantörer. Sedan 1992 har vi valt Mataki AB som vår huvudleverantör av tätskikt. Klicka gärna vidare via respektive leverantörs logotyp nedan och Läs mer.